JAK ZACZĄĆ

Zanim podejmiesz naukę w AUTO MOBIL musisz uzyskać numer PKK (profilu kandydata na kierowcę). Będzie on Cię identyfikował w całym procesie uzyskiwania prawa jazdy.

  • Krok 1 – Wykonaj badania lekarskie i zdobądź zaświadczenie, że nie ma przeciwwskazań, byś został kierowcą. Zapytaj swojego lekarza rodzinnego, czy może przeprowadzić takie badania lub wskazać innego specjalistę, które je wykona. Możesz także wykonać je u nas na miejscu w ośrodku, po wcześniejszym uzgodnieniu. Jeżeli chcesz zdobyć prawo jazdy kat. C, C+E, D potrzebne Ci będzie również orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Dodatkowo w przypadku osób niepełnoletnich niezbędna będzie zgoda rodziców.
  • Krok 2 – Zrób odpowiednią fotografię – do prawa jazdy potrzebujesz zdjęcia o wymiarach 3,5×4,5 cm. Zdjęcie musi być takie samo jak do innych dokumentów – dowodu osobistego lub paszportu. Fotograf w punkcie wykonującym zdjęcia do dokumentów będzie wiedział jak je zrobić zgodnie z wytycznymi.
  • Krok 3 – W Wydziale Komunikacji – urzędu miasta lub starostwa powiatowego, właściwych dla Twojego miejsca zamieszkania, załatwisz formalności związane z numerem PKK. Tam wypełniasz prosty wniosek (możesz go pobrać poniżej) o wydanie prawa jazdy, do którego dołączasz zaświadczenie od lekarza oraz zdjęcia. Na tej podstawie otrzymasz numer PKK – Profilu Kandydata na Kierowcę. Weź ze sobą dowód osobisty albo paszport – będą potrzebne.  Ksero dotychczasowego prawa jazdy będzie Ci potrzebne jeśli chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię. Jeżeli nie skończyłeś jeszcze 18 lat Idź do urzędu z rodzicem albo opiekunem prawnym — musi podpisać przy urzędniku dokument, w którym zgadza się na rozpoczęcie kursu i wydanie prawa jazdy. Jeżeli wniosek będzie kompletny numer PKK otrzymasz od razu.